Profiel van een merk met visie

Qlima staat voor expertise, betrouwbaarheid, zorg, duurzaamheid en flexibiliteit. Qlima biedt een totaalconcept op klimaatbeheersing in huis.

Visie Qlima

Alle zintuigen en je gemoedstoestand worden beïnvloed door de temperatuur, vochtigheid, zuiverheid, geur, circulatie, het zuurstofgehalte en andere elementen van de lucht waarin je leeft. De beïnvloeding van het klimaat is belangrijk voor het creëren van een goed gevoel. Qlima is ervan overtuigd dat de kwaliteit van het klimaat in de toekomst alleen maar nog belangrijker zal worden. Mensen worden zich meer en meer bewust van het effect hiervan op hun gezondheid en geestelijk welzijn.

Qlima schept mogelijkheden om het klimaat in huis volledig naar eigen voorkeur en behoefte te beïnvloeden, maar ook bijvoorbeeld in de caravan, tent of de boot. Het merk Qlima staat voor expertise, betrouwbaarheid, zorg, duurzaamheid en flexibiliteit.

Verleden - heden Qlima

In 1980 start de grondlegger met de import van verplaatsbare kachels en verwerft hij het recht op alleen vertegenwoordiging voor Nederland voor bepaalde types. In eerste instantie is dat slechts een nevenactiviteit, maar via directe verkoop op beurzen en vanuit het verkooppunt in Oss (Nederland) blijkt al snel de potentie van het product.

Na een paar jaar wordt er dan ook voor gekozen de verkoop via dealers professioneel ter hand te nemen, in een aparte organisatie. De dealers staan garant voor een persoonlijke benadering van de consument en een heldere toelichting bij het product. Het zogenaamde ‘double clean systeem’ doet zijn intrede. De naam voor kachels verandert in Zibro Kamin en de brandstof wordt Zibro Plus. Een concept dat als basis dient voor verdere internationalisatie.

Zibro Kamin

De oprichter kwam in 1980 min of meer bij toeval in aanraking met Zibro Kamin, een verplaatsbare kachel voor huishoudelijk gebruik. Al snel bleek echter de enorme potentie van het product. In de jaren daarna groeit het merk uit tot specialist en totaalleverancier van producten en diensten ter verbetering van het binnenhuisklimaat.

Eind jaren tachtig verkrijgen we de rechten voor geheel West-Europa, Scandinavië en diverse Oost-Europese landen. Aansluitend op het ‘double clean systeem’ wordt in deze periode ook het Laser- verbrandingssysteem geïntroduceerd, een geavanceerde elektronische verbrandingstechnologie. Qlima werkt structureel aan de verdere uitbouw van het dealernetwerk, waarin een sterke verschuiving plaatsvindt van de traditionele dealers naar de grootdistributie. Binnen laatstgenoemde sector is duidelijk sprake van een tendens om het aantal toeleveranciers te beperken. Men zoekt met name naar partijen die het hele jaar door kunnen leveren. Daarom start Qlima met de verkoop van airconditioners en luchtontvochtigers, wat het mogelijk maakt de consument niet alleen in het winter-, maar ook in het zomerseizoen te bedienen.
 
Doordat de grootdistributie ook om grote volumes vraagt, wordt de stormachtige groei van PVG in kachels en brandstof gecontinueerd. Om in de toenemende vraag naar brandstof te kunnen voorzien, wordt in 1999 in Gent een nieuw bottel- en distributiecentrum van 12.000 m2 in gebruik genomen, met een bottelcapaciteit van ruim 200 miljoen liter per jaar.

In korte tijd heeft Qlima haar grenzen verlegd van lokale verkoop, naar verkopen via dealers door heel Europa. Momenteel biedt Qlima een totaalconcept in klimaatbeheersing.


Over Qlima

Al meer dan 35 jaar klimaatspecialist

Uitstekende kwaliteit voor de beste prijs

2 tot 4 jaar garantie

Qlima dealerbeleidundefined