Pilot met Maxeda: meer beleving voor climate comfort

In de relatie met onze handelspartners staat ontzorgen centraal; we zijn een hassle free partner die door nauwe samenwerking altijd probeert te zorgen voor gezamenlijke groei. Een goed en recent voorbeeld is onze samenwerking met Brico, onderdeel van Maxeda. Samen met deze retailer hebben we de afgelopen maanden een categoriebenadering climate comfort uitgewerkt en vervolgens uitgerold in pilot-vorm bij Brico Auderghem (België). De totstandkoming lichten we toe in deze case.

Brico Auderghem

In het zomerseizoen van 2021 raakten we met Maxeda in gesprek over de categorie climate comfort en de sterke wens van de Doe-Het-Zelf retailer om de instore beleving bij deze categorie te verbeteren. Het idee is dat een grotere visuele impact de consument beter helpt bij zijn besluitvorming binnen de veelomvattende categorie die bestaat uit producten die kunnen koelen én verwarmen. 

Verbetering van het winkelschap
Samen met Maxeda hebben we gekeken hoe we het climate comfort schap in de winkels van hun formules konden verbeteren. Twee uitdagingen stonden centraal bij het uit te werken concept.

  1. Wat is de meerwaarde van de fysieke winkel?
  2. Hoe kunnen we die belangrijkste winkelbehoeftes van een consument, informatie en service, verbeteren in het schap?

De meerwaarde van de fysieke winkel
De aanschaf van een airconditioningsysteem gaat meestal niet over één nacht ijs. De consument wil het product daadwerkelijk zién. En hij wil eerst meer informatie ter oriëntatie. Advies van een medewerker kan daarbij gewenst zijn. Ook biedt een fysieke winkel vaker extra services die de klant voordeel kunnen opleveren. Zoals een samenwerking met een (eigen) servicepartner.

De winkelbehoeftes in het schap
Met het team van Maxeda hebben we de nieuwe categoriebenadering vormgegeven. We hebben relevante informatie met levendige inspiratie gecombineerd in het schap. Zo wordt de consument beter geïnformeerd op de plek van het product en verhogen we de conversie op de winkelvloer.

Om alle relevante communicatie vanuit het schap duidelijk over te brengen op de consument, hebben we primair de volgende drie communicatielagen opgesteld:

Op inspiratieniveau willen we de consument een ‘thuisgevoel’ geven. Dat maakt het makkelijker visualiseren hoe het product thuis in een eigen ruimte zou staan. Deze verschillende inspanningen moeten het de consument zo makkelijk mogelijk maken de categorie climate comfort te overzien en begrijpen. Dit resulteert uiteindelijk in snellere aankopen.

Stap 2: pilot Qlima
In de volgende fase legden we Maxeda een voorstel voor om invulling te geven aan het schap voor onze eigen climate comfortproducten van Qlima. In het voorstel was veel aandacht voor visuele beleving. Met afbeeldingen, infographics, heldere iconen en daadwerkelijk getoonde producten creëren we meer impact, herkenbaarheid en stopping power. Inmiddels is er een pilot gestart. 

Getraind personeel en keuzehulp
Binnen de pilot hebben we als uitgangspunt vastgesteld dat alles moet bijdragen aan het besluitvormingsproces van de consument vergemakkelijken. De winkelmedewerkers zijn hierin cruciaal. We hebben hen zorgvuldig getraind op de producten in het schap, zodat ze alle relevante vragen kunnen beantwoorden en de consument proactief kunnen benaderen voor advies. Verder hebben we gezorgd voor Vlaams- en Franstalige brochures met aanvullende productinformatie en een tablet voorzien van een keuzehulp.

Win-win
Wij zijn ervan overtuigd dat dit moderne winkelschap een bijdrage levert aan de kracht van het merk Qlima en aan de categorie waarin we actief zijn: climate comfort. Deze heldere communicatievoering draagt volgens ons categoriebreed bij in het aantal verkopen van climate comfortproducten. Deze samenwerking is daarmee succesvol voor zowel PVG als Maxeda. En het toont een goed voorbeeld van onze visie op samenwerking met onze handelspartners.